Villkor vid betalning och bokning av ställplats på Westerqwarn för husbilar

Dessa villkor gäller mellan Westerqwarn och den som själv eller genom annan person bokar/betalar ställplats på Westerqwarn.

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ” Westerqwarn”, ”Vi” eller ”Westerqwarn ställplats” eller Westerqwarn pub & Restaurang AB. Bokningen/betalningen gäller hyra av ställplats på Westerqwarn. Kunder/gäster på Westerqwarns ställplats är skyldiga att följa Westerqwarns "Ordningsregler ", detta dokument finns i sin helhet på www.westerqwarn.se/stallplats

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Westerqwarns personal rätt att avvisa från området.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka & betala ställplats på webbsidan "betala.westerqwarn.se" krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller (BankId och Swish).

Bokning av plats

Det är ej tillåtet att nyttja ställplatsen med husvagn eller tält.

I priset ingår hyra av plats, bokningsavgiften samt tillkoppling (inkl. förbrukning) av elektricitet (10 ampere).

Alla platser bokas från 14:00 till 14:00.

Betalning/Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Westerqwarn kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Betalning av bokning

Betalning sker direkt, även vid bokning.

Avbokning av bokad plats

Avbokning kan endast ske online via betala.westerqwarn.se. Reservationsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Avbokning < 48h före bokningen startar återbetalas ej.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Westerqwarn Pub & Restaurang AB ansvarar ej för kvarglömda saker.

Westerqwarn ansvarar inte för skada som vållas av utomstående.

Övriga skyldigheter och ordningsregler

Kunden/gästerna skall vårda platsen, anläggningen väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

Kunden/gästerna skall mellan 22:00 och 08:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.

Grillar som får användas är enbart. Tänk på brandrisken, se över er släckutrustning.

Varje eluttag är på 10 ampere, vilket i princip endast innebär ström för laddning. Överuttag riskerar att slå ut hela eller delar av vårt elnät. Vid uppenbart missbruk förbehåller vi oss rätten att fakturera reparationskostnaderna. Ett uttag per bil.

Husdjur ska hållas kopplade.

Miljöavfall skall läggas i miljöstation. Sopor ska läggas i anvisade sopkärl. Övrigt avfall får ej spolas eller kastas i området.

Betalning av avgiften sker online eller på Westerqwarn under dess öppettider.

Dricksvattnet får ej användas för tvätt av fordon.

Vi ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av utomstående.

Användandet av personuppgifter Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige ABs Data Policy

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Westerqwarn Pub & Restaurang AB. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk, pandemi och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Westerqwarn upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Westerqwarn är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen.


Westerqwarn Pub & Restaurang AB
Org.nummer: 556512-5696

Westerqwarn Pub & Restaurang AB
Västerkvarnsvägen 4
Kolbäck
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se